RediPro. Framtidens bokföringsteknologi.

RediPro (Reditus = återkomst, Propositum= ordnat förfarande) är ett system som arbetar långt över de traditionella bokföringssystemens möjligheter, samtidigt som det ändå är revisionssäkert och kan utvecklas i takt med ditt företag..

Grundidén

Allt som mäts i ett företag (mängder, enheter, resurser, sociala data osv) relateras slutligen alltid till siffror i bokföringen. Det är grunden till RediPro. Alla upplysningar och fakta vävs ihop och integreras i RediPro. Nytt och extra intressant är integralberäkningar i Infinite Accounting.

Öppenhet och samverkan

Även om RediPro kan byggas ut till ett fullständigt ERP-system, anpassar sig RediPro tack vare sin öppenhet till befintlig infrastruktur. Man är inte tvungen att ersätta redan beprövade system för uppdragsbearbetning, produktionsstyrning, materialekonomi osv.

Infinite Accounting

Det med RediPro utvecklade konceptet för Infinte Accounting är en förutsättning för att inte bara siffrorna ur den egentliga bokföringen (pengabokföringen) föreligger. Även alla andra data lagras med dubblerat hålla för rekord bevisföring. Och dessutom - även en komplett struktur och semantiska sammanhang kan avbildas:

  • I ett homogent system
  • Och bevisat konsistent

Så tas exempelvis inte bara omsättningen i en räkning upp, utan också samtidigt all annan information i sammanhanget, och på så sätt bildas grunden för räkningsomsättningen. Allt som ni idag lagrar i olika system ( tex excel), alla data som är mer komplicerade att lagra, alla data som måste sammanställas ur olika andra system, alla data vars konsistens måste bevisas i efterskott är i RediPro redan från början fullständiga, rätta och garanterat konsistenta. Heterogena datakällor kan undvikas helt och på så sätt även dataöverflöd (redundance). Därför hanteras dataanalyser med lätthet, excelfiler kommer inte att behövas.

Revisionssäkerhet

RediPro är möjligen det ända bokföringssystemet i världen som är revisionssäkert per definition och som samtidigt kan bevisa att alla data är oförändrade.