Välkommen till RediPro

Med den nya RediPro teknologin är det möjligt att avbilda alla informationsflöden utifrån kontoutvecklingar i homogena system.

Tyngdpunkten är bokföringen. Hittills skilda system för t ex finansbokföring, kostnadsberäkning, anläggningsbokföring, finansplanering, informationssystem för management integreras till ett homogent system i RediPro.

Däremot är själva bokföringen och besläktade procedurer bara specialfall i det universella RediPro systemet. För användare med mer omfattande önskemål ställer vi kvalificerade experter till ert förfogande.

En utvidgad plugin-teknologi hanterar varje specialfall, från enklaste excel-tabell till certifierad produktplanering, styrning och materialekonomi.

Från freeware till OEM Licens för software producenter. RediPro har ett attraktivt erbjudande för alla!