Mer än ett bokföringssystem

RediPro är mycket mer än ett rent bokföringssystem. Den dubbla bokföringen (Doppik) är i RediPro bara en aspekt, närmare ett specialfall i informationssystemet RediPro. Det vore alltså bättre att se RediPro som ett omfattande informationssystem som kan återge, avbilda och integrera alla in- och utflöden i ett ekonomiskt system och som kan hålla alla data konsistent i ett homogent system.

Microsoft Windows 7

RediPro© understödjer Microsoft Windows 7. Så är man också i framtiden på den säkra sidan.

Microsoft Windows Vista

RediPro understödjer också Windows Vista.

RediPro unter Microsoft Windows Vista