Lyckat med RediPro

RediPro söker fler partners för den skandinaviska marknaden som kan sälja och främja vårt koncept. Det har ingen betydelse om Ni är tillverkare eller återförsäljare av mjukvara för bokföring. En bra infrastruktur och tillgång till kompetent personal som är väl förtrogen med bokföring samt språkkunskaper i tyska alternativt engelska är en lämplig bakgrund för ett framtida samarbete.

Ert ansvarsområde kan anpassas beroende på vilket eller vilka av länderna Sverige, Danmark, Norge, Finland ni är verksamma i. Även vissa östeuropeiska länder kan vara aktuella.

Vänligen kontakta oss.